E-modeller af plast

E-modeller er printede modeller som man fremstiller ved digitale aftryk. Modellen er således ikke længere af gips men af plast.

Ved modtagelse af det digitale aftryk fremstiller man først virtuelt en model, bestemmer udstrækning og kontrolleres hvordan der okkluderes. Her kan man så sende modellen til en printer, samtidig kan man vælge at arbejde videre og fremstille eksempelvis hætten og derved spare tid.