Forretningsbetingelser


Sans for detaljen – øje for æstetik!

Produktinformation:

Du kan altid se en vares væsentlige egenskaber her på hjdentallab.dk. Ønsker du yderligere oplysninger, eller har du spørgsmål til oplysningerne, så skriv til os på mail(at)hjdentallab.dk.

Vores priser:

Bemærk, at alle vores priser er dagspriser, og de gælder dermed kun på bestillingsdagen. Vi ændrer priserne løbende, men som køber bliver du altid faktureret til den pris, der gælder på bestillingsdagen, såfremt Hjørring Dental Laboratorium ApS accepterer ordren. Alle vores priser er inkl. moms.

Bestilling:

Når vi her på hjdentallab.dk præsenterer en vare sammen med en pris, er det ikke et bindende tilbud, men skal ses som en opfordring til at gøre tilbud. Tilsvarende udgør købers bestilling af varer fra hjdentallab.dk ikke en bindende accept, men er derimod et bindende tilbud til hjdentallab.dk om at købe varen på de oplyste vilkår. Dermed er den egentlig bindende aftale mellem køber og hjdentallab.dk først indgået, når hjdentallab.dk accepterer købers tilbud ved en ordrebekræftelse.

Betaling:

Vi tænker på sikkerhed, også datasikkerhed. De kontooplysninger du indtaster, når du køber varer, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som kun du og PBS kan læse. Der er derfor ingen andre, der ser, eller gemmer oplysningerne om dig. Køber du med Dankort eller kreditkort bliver beløbet trukket fra din konto, så snart varen afgår fra Hjørring Dental Laboratorium ApS. Angående risikoen for hændelig undergang eller forringelse: Risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, overgår først til dig som køber, når du har de bestilte varer i din besiddelse.

Reklamation:

Har du en reklamation, skal du henvende dig indenfor rimelig tid efter, at du har modtaget varen. Du er derfor forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Hjørring Dental Laboratorium har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er naturligvis uden for hjdentallab.dks kontrol, og vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem dig som køber og hjdentallab.dk. Derfor opfylder varerne købers forventninger, hvis de svarer til Hjørring Dental Laboratoriums egen beskrivelse. Vi er som sælger ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller hvis de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling, eller undladelse, eller forhold som ligger uden for hjdentallab.dks kontrol, f.eks. krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Hjørring Dental Laboratorium afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og som køber opnår du kun de garantier, som producenten udsteder over for dig.

Der ydes 5 års garanti på fast protetik og 2 års garanti på aftagelig protetik.

Fortrydelsesret:

Meddeler du hjdentallab.dk, at du har fortrudt dit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler hjdentallab.dk det modtagne beløb. Vi modtager ikke varer, der returneres UFRANCO eller på efterkrav. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Det gør det nemlig muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Send varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af din faktura, og skriv venligst tydeligt, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, samt at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler, at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark. Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer, som du har afhentet i vores butik, og heller ikke varer som er solgt til virksomheder. Hjørring Dental Laboratorium betaler de modtagne beløb tilbage, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Ejer information:

Hjemmesiden www.hjdentallab.dk drives af firmaet:
Hjørring Dental Laboratorium ApS
CVR nr.: 15002107
Jernbanegade 22
9800 Hjørring

 

Forbehold for ændringer:

Hos Hjørring Dental Laboratorium ApS forbeholder vi os ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.

 

Gældende leveringstider:

 

Farveprøvetagning

Er du tandlæge og foretager selv farveprøver, er det vigtigt, at du tager farven inden nogen anden form for behandling. Desværre ser vi ofte, at resultatet ikke er optimalt, fordi farven er valgt efter eksempelvis bedøvelse eller nylig endt præperation. Sender du patienten til os for at få foretaget farveprøve, garanterer vi derimod for resultatet. Dog skal patienten ikke have modtaget behandling indenfor de seneste 48 timer.

 

Aftryk

Alle aftryk skal være renset og desinficeret, når vi modtager dem. Sender du aftryk med posten om vinteren, skal du regne med, at der kan være frostskader. Her tænker vi især på, at alginataftrykkene kan være udsat.