Persondataforordning

PERSONDATA POLITIK for Hjørring Dental Laboratorium ApS

PATIENTER:
I forbindelse med at Hjørring Dental Laboratorium ApS fremstiller dentale produkter til en bestemt person, kan følgende informationer om dig (PATIENT) blive registreret i virksomheden:

 

 

Krav til opbevarings tid.

I henhold til lov om MEDICINSK UDSTYR er virksomheden forpligtet til at dokumentere grundlag for fremstilling af dentale produkter efter mål, i op til 10 år for ikke implantat baseret produkter, og i op til 15 år for implantat baserede produkter.

 

Videregivelse af oplysninger.

I forbindelse med fremstilling af produkter, kan der være brug for at samarbejde med andre virksomheder. I disse situationer vil relevante oplysninger blive vider givet. Hjørring Dental Laboratorium ApS har med disse samarbejdspartnere en fortroligheds aftale og en aftale om sikker håndtering af persondata. Virksomheder er alle placeret i EU, og er underlagt krav i Persondataforordningen.

Virksomheden kan ligeledes videregive relevante oplysninger til Sundhedspersoner (tandlæge / klinisk tandtekniker / læger o.l.) som informationer er relevant for, i forbindelse med fremstilling og tilpasning af produkt til dig.

Virksomheden kan, i tilfælde af krav fra Myndigheder (Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen o.l.) videre give oplysninger om fremstillede produkter, og personoplysninger som knytter sig til disse.

I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Der sælges ikke oplysninger til 3. part, og videregives ikke oplysninger til personer eller virksomheder som ikke har en aktiv og relevant del i fremstilling af det aktuelle produkt.

 

 

 Dine rettigheder

Har du fået fremstillet dentale produkter hos Hjørring Dental Laboratorium ApS kan du bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret. Hvis vi behandler forkerte data om dig, kan du bede om, at oplysningerne bliver rettet eller slettet.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Sletning

Vi sletter dine oplysninger, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af oplysningerne. Her tager vi blandt andet hensyn til frister i lovgivningen, f.eks. forældelses- og bogføringsloven, og krav i lovgivningen om medicinsk udstyr. Virksomheden har som udgangspunkt opstillet følgende regler for sletning af PATIENT relaterede person data:

Oplysninger slettes senest 10 år og 6 måneder efter afslutningen af fremstilling af ikke implantat baseret produkt, mens oplysninger vedrørende implantat baserede produkter slettes efter 15 år. (jf. Lovgivning om Medicinsk Udstyr).

I tilfælde af virksomheden lukker, skal du være opmærksom på, at virksomheden ikke er forpligtet til at gemme / opbevare person data, og alle data vil blive bortskaffet.

 

Sikkerhed

Hjørring Dental Laboratorium ApS har som dataansvarlig pligt til at beskytte persondata, vi har i vores varetægt.

Virksomheden har indført fast procedure for sikker opbevaring og bortskaffelse / sletning af data efter arkiverings tid er udløbet, og følger systematisk op på at disse retningslinjer følges.

Alle data som opbevares fysisk på papir, bliver i forbindelse med bortskaffelse makuleret, og bortskaffet således at de ikke er tilgængelige for andre.

Data som opbevares elektronisk, opbevares på en sådan måde at kun personer for hvem data er relevante, har adgang til disse, og der er opstillet procedure for IT-sikkerhed med personlig log in og kodeord på alle PC og andre IT-medier hvor der ligger person data. Der er ligeledes faste procedure for bortskaffelse af IT-udstyr som udskiftes, som sikre at der ikke ligger tilgængelige data på udstyr som bortskaffes.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om Hjørring Dental Laboratoriums behandling af oplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte virksomhedens Dataansvarlige:

Marianne Krogsgaard

Telefon 98921878

mail@hjdentallab.dk

 

Persondatapolitik for Hjørring Dental Laboratorium ApS

Hjørring Dental Laboratorium ApS håndterer løbende en række forskellige personoplysninger om SUNDHEDSPERSONER / LEVERANDØRER / ANDRE SAMARBEJDSPARTNERE.

Følgende PERSONDATAPOLITIK opstilles i forhold til virksomheder som Hjørring Dental Laboratorium ApS samarbejder med.

 

SUNDHEDSPERSON:
I forbindelse med at Hjørring Dental Laboratorium ApS fremstiller dentale produkter til en bestemt person, kan følgende informationer om dig (SUNDHEDSPERSON) blive registreret i virksomheden:

 

 

Krav til opbevarings tid.

I henhold til lov om MEDICINSK UDSTYR er virksomheden forpligtet til at dokumentere grundlag for fremstilling af dentale produkter efter mål, i op til 10 år for ikke implantat baseret produkter, og i op til 15 år for implantat baserede produkter. Virksomheden skal kunne henvise til den / de sundhedspersoner som i sin tid udfærdigede krav til det dentale produkt, samt hvilke vurderinger der er foretaget af Sundhedsperson undervejs i processen.

Videregivelse af oplysninger.

I forbindelse med fremstilling af produkter, kan der være brug for at samarbejde med andre virksomheder. I disse situationer vil relevante oplysninger blive vider givet. Hjørring Dental Laboratorium ApS har med disse samarbejdspartnere en fortroligheds aftale og en aftale om sikker håndtering af persondata. Virksomheder er alle placeret i EU, og er underlagt krav i Persondataforordningen.

Virksomheden kan, i tilfælde af krav fra Myndigheder (Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen o.l.) videre give oplysninger om fremstillede produkter, og personoplysninger som knytter sig til disse.

 I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Dine rettigheder

Har du fået fremstillet dentale produkter hos Hjørring Dental Laboratorium ApS kan du som SUNDHEDSPERSON bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret. Hvis vi behandler forkerte data om dig, kan du bede om, at oplysningerne bliver rettet eller slettet.

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sletning

Vi sletter dine oplysninger, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af oplysningerne. Her tager vi blandt andet hensyn til frister i lovgivningen, f.eks. forældelses- og bogføringsloven, og krav i lovgivningen om medicinsk udstyr. Virksomheden har som udgangspunkt opstillet følgende regler for sletning af person data i forhold til SUNDHEDSPERSONER:

Oplysninger slettes senest 10 år og 6 måneder efter afslutningen af fremstilling af ikke implantat baseret produkt, mens oplysninger vedrørende implantat baserede produkter slettes efter 15 år. (jf. Lovgivning om Medicinsk Udstyr).

I tilfælde af virksomheden lukker, skal du være opmærksom på, at virksomheden ikke er forpligtet til at gemme / opbevare person data, og alle data vil blive bortskaffet.

Ikke person relateret data / dokumenter vil blive opbevaret i virksomheden så længe disse vurderes relevant for statistisk tilbageblik og analyse som kan ligge til grund for fortsat forretnings udvikling.

Sikkerhed

Hjørring Dental Laboratorium ApS har som dataansvarlig pligt til at beskytte persondata, vi har i vores varetægt.

Virksomheden har indført fast procedure for sikker opbevaring og bortskaffelse / sletning af data efter arkiverings tid er udløbet, og følger systematisk op på at disse retningslinjer følges.

Alle data som opbevares fysisk på papir, bliver i forbindelse med bortskaffelse makuleret, og bortskaffet således at de ikke er tilgængelige for andre.

Data som opbevares elektronisk, opbevares på en sådan måde at kun personer for hvem data er relevante, har adgang til disse, og der er opstillet procedure for IT-sikkerhed med personlig log in og kodeord på alle PC og andre IT-medier hvor der ligger person data. Der er ligeledes faste procedure for bortskaffelse af IT-udstyr som udskiftes, som sikre at der ikke ligger tilgængelige data på udstyr som bortskaffes.

 

 

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om Hjørring Dental Laboratoriums behandling af oplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte dataasvarlig:

Marianne Krogsgaard

98921878

mail@hjdentallab.dk

 

 

 

LEVERANDØR / SAMARBEJDSPARTNERE:
I forbindelse med at Hjørring Dental Laboratorium ApS fremstiller dentale produkter til en bestemt person, kan følgende informationer om dig (LEVERANDØR/SAMARBEJDSPARTNER) blive registreret i virksomheden:

 

 

Krav til opbevarings tid.

I henhold til lov om MEDICINSK UDSTYR er virksomheden forpligtet til at dokumentere grundlag for fremstilling af dentale produkter efter mål, i op til 10 år for ikke implantat baseret produkter, og i op til 15 år for implantat baserede produkter. Virksomheden skal kunne henvise til LEVERANDØRER / SAMARBEJDSPARTNERE som har indvirken på produkter fremstillet i virksomhed (materialer eller ydelser), i forbindelse med at løfte dokumentations opgaver i forhold til fremstilling af Medicinsk udstyr efter mål. (Materiale leverandør, stål laboratorier, eksterne leverandører af halv- / hel fabrikater, service af udstyr og maskiner, rådgivningsydelser og lignende)

 

For LEVERANDØR / SAMARBEJDSPARTNERE som ikke har indflydelse eller relation til opfyldelse af krav om Medicinsk udstyr, (eks. Rengøring, revisor, bankforbindelser, bogholder, hjemmeside udbyder og lignende), vil dokumentation blive opbevaret i virksomheden så længe samarbejde er aktivt og for relevant for statistisk tilbageblik og analyse som kan ligge til grund for fortsat forretnings udvikling. I forbindelse med afsluttet samarbejde, vil data blive opbevaret i virksomheden i henhold til krav i bogføringsloven, og eventuelle person relaterede oplysninger vil blive slettet efter 6 år.

 

Videregivelse af oplysninger.

I forbindelse med fremstilling af produkter, kan der være brug for at samarbejde med andre virksomheder og sundhedspersoner. I disse situationer vil relevante oplysninger blive vider givet. [Hjørring Dental Laboratorium ApS har med disse samarbejdspartnere en fortroligheds aftale og en aftale om sikker håndtering af persondata. Virksomheder er alle placeret i EU, og er underlagt krav i Persondataforordningen. I tilfælde af at der anvendes samarbejdspartnere som er placeret i tredjeland, vil det blive sikret at disse arbejder under Persondataforordningens krav og rammer.

 

Virksomheden kan, i tilfælde af krav fra Myndigheder (Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen o.l.) videre give oplysninger om fremstillede produkter, og personoplysninger som knytter sig til disse, herunder også informationer om LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE.

 I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

 

Dine rettigheder

Du kan hos Hjørring Dental Laboratorium ApS bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret. Hvis vi behandler forkerte data om dig, kan du bede om, at oplysningerne bliver rettet eller slettet.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Sletning

Vi sletter dine oplysninger, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af oplysningerne. Her tager vi blandt andet hensyn til frister i lovgivningen, f.eks. forældelses- og bogføringsloven, og krav i lovgivningen om medicinsk udstyr.

 

Sikkerhed

Hjørring Dental Laboratorium ApS har som dataansvarlig pligt til at beskytte persondata, vi har i vores varetægt.

Virksomheden har indført fast procedure for sikker opbevaring og bortskaffelse / sletning af data efter arkiverings tid er udløbet, og følger systematisk op på at disse retningslinjer følges.

Alle fortrolige data som opbevares fysisk på papir, bliver i forbindelse med bortskaffelse makuleret, og bortskaffet således at de ikke er tilgængelige for andre.

Data som opbevares elektronisk, opbevares på en sådan måde at kun personer for hvem data er relevante, har adgang til disse, og der er opstillet procedure for IT-sikkerhed med personlig log in / kodeord på alle PC og andre IT-medier hvor der ligger person data. Der er ligeledes faste procedure for bortskaffelse af IT-udstyr som udskiftes, som sikre at der ikke ligger tilgængelige data på udstyr som bortskaffes.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om Hjørring Dental Laboratoriums behandling af oplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte dataansvarlig.

Marianne Krogsgaard

Telefon 98921878

Mail@hjdentallab.dk